Egyéb kategóriaarchívum

Újireg település ivóvízminőség-javító program

 

Újireg település ivóvízminőség-javító program

Kedvezményezett neve: Újireg Község Önkormányzta                                         

Támogatás összege: 163 911 528 Ft                                                          

Támogatás mértéke: 95,00 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.30

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00050

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek vize határérték felett tartalmaz ammóniumot, vasat és mangánt. A jelenleg üzemelő 2/a. jelű kút közvetlenül a hálózatra termel, az 1. sz. kút tartalék. Vízkezelés hiányában az ivóvízben az ammónium, vas és mangán folyamatosan határérték feletti. A kutakból kitermelt víz megfelelő minősége biztosítása érdekében víztisztító mű telepítése szükséges. A rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20 %-át.

A beruházás tárgya az Újireg vízmű területen 1 db 13,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése, a meglévő, jelenleg üzemen kívüli udvartéri 50,0 m3-es tisztavíz tároló felújítása és üzembe helyezése, a meglévő vízkezelő épület bővítése, egy 4,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés is telepítésre kerül a kútvizek vas-, mangán-, és ammónium tartalmának eltávolítására, mely vízminőség a 201/2001. (X.25.) Korm. r. követelményeinek képes megfelelni. A tervezett kezelőépület bővítés miatt a védőterület nagyságának növelése szükséges, kerítésépítéssel és tereprendezéssel, biztosítandó a jelenlegi 262/1 hrsz-ú lebegő telek közterülethez való csatlakozását. A hulladékvizek elvezetéséhez a meglévő árok rekonstrukciója szükséges.

A meglévő udvartéri medence felújítása mellett további vízműtelepi rekonstrukció a meglévő I. sz. és II/a. sz. kút szivattyújának, szerelvényeinek és vezetékének cseréje.

A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása a 201/2001. (X.25.) Korm. r. előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása.

A keletkező hulladékvizekkel kapcsolatos feladat azok ülepítése, az ülepített víznek befogadóba vezetése.

 

 

 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

 

„Ebben az újévben minden jót kívánok,

Ahová csak léptek, nyíljanak virágok!

Még a hó felett is virág nyiladozzon,

Dalos madár zengjen minden rózsabokron.

Minden jó, minden szép legyen mindig bőven,

Szálljon rátok áldás az újesztendőben!”

56-os emlékművet avattunk

Újireg Község Önkormányzata 2017. július 15-én 56-os emlékművet avatott fel a településen.

Az emlékmű az 1956-os Emlékbizottság támogatásával valósult meg.  Pályázaton a község 1 500 000 Ft támogatásban részesült.  Az önkormányzat az emlékművet a Faluház elhanyagolt területére tervezte, emiatt szükség volt a terület parkosítására, hogy a falu igazi Büszkeségpontja lehessen. A korábban felújításra került első rész melyet az Újireg Közösségéért Egyesület az előző évben készített, immár  a község egyik látványosságává vált.

Az emlékmű avatás szentmisével kezdődött ahol jelenvoltak a Potápi Árpád János Nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a Nemzetőrség tagjai is. Velünk ünnepeltek a környékbeli hivatalok vezetői, polgármesterei és természetesen a falu lakosságának egy igen nagy része.

A polgármester úr beszédében hangsúlyozta, hogy “Egy ilyen kistelepülés életében mennyire fontosak az  ilyen rendezvények hiszen igaz, hogy fiatal település a miénk, de részesei vagyunk az  magyar történelem minden történésének még akkor is ha közvetlen személyhez nem köthető alkalmat ünneplünk. Fontos gyermekeinknek ezen a kis településen úgy felnőni, hogy tudják, nem az számít, hogy mekkora településen élnek akkor is a nagy  Magyarországhoz tartoznak.

Méltó helyen ünnepelhetünk ez után, itt helyben.”

A polgármester úr és az államtitkár úr beszédét követően Serbán Valentin plébános úr megáldotta az emlékművet. A Nemzetőrség tagjai segítségével megkezdődött a koszorúzás. A hivatalos személyek mellet koszorút helyezett el az Újireg Közösségéért Egyesület nevében Gáborné Kóczián Nikolett elnök, az Újireg Szépkorúak részéről Csikós Gyuláné és Tóth Mártonné, Újiregi Cigányok szervezete képviseletében Orsós Tiborné, az Újiregi Baráti kör elnöke Fazekas Ferencné és Mózsa Géza egyesületi tag, a Tam-Bau Kft,  a Bale-Bau Kft és a Nemzetőrség részéről Hőninger Peter nemzetőr.

Az ünnepélyes ceremóniát az újiregi gyermekek szívhez szóló szereplése tette teljessé. Major Orsolya, Orsós Rebeka, Lovas Laura csodálatos versét Horváth Hajnal Cinka éneke követte. A kislány hangjától elérzékenyülve állt mindenki.

A résztvevőket az önkormányzat a Faluházban állófogadáson vendégelte meg.