Újireg település ivóvízminőség-javító program

 

Újireg település ivóvízminőség-javító program

Kedvezményezett neve: Újireg Község Önkormányzta                                         

Támogatás összege: 163 911 528 Ft                                                          

Támogatás mértéke: 95,00 %.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 10. 30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00050

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek vize határérték felett tartalmaz ammóniumot, vasat és mangánt. A jelenleg üzemelő 2/a. jelű kút közvetlenül a hálózatra termel, az 1. sz. kút tartalék. Vízkezelés hiányában az ivóvízben az ammónium, vas és mangán folyamatosan határérték feletti. A kutakból kitermelt víz megfelelő minősége biztosítása érdekében víztisztító mű telepítése szükséges. A rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20 %-át.

A beruházás tárgya az Újireg vízmű területen 1 db 13,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése, a meglévő, jelenleg üzemen kívüli udvartéri 50,0 m3-es tisztavíz tároló felújítása és üzembe helyezése, a meglévő vízkezelő épület bővítése, egy 4,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés is telepítésre kerül a kútvizek vas-, mangán-, és ammónium tartalmának eltávolítására, mely vízminőség a 201/2001. (X.25.) Korm. r. követelményeinek képes megfelelni. A tervezett kezelőépület bővítés miatt a védőterület nagyságának növelése szükséges, kerítésépítéssel és tereprendezéssel, biztosítandó a jelenlegi 262/1 hrsz-ú lebegő telek közterülethez való csatlakozását. A hulladékvizek elvezetéséhez a meglévő árok rekonstrukciója szükséges.

A meglévő udvartéri medence felújítása mellett további vízműtelepi rekonstrukció a meglévő I. sz. és II/a. sz. kút szivattyújának, szerelvényeinek és vezetékének cseréje.

A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása a 201/2001. (X.25.) Korm. r. előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása.

A keletkező hulladékvizekkel kapcsolatos feladat azok ülepítése, az ülepített víznek befogadóba vezetése.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás